نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ آبان ،۱۳۸٤
تگ ها :

 

  
نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
تگ ها :

 

  
نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٢
تگ ها :

 

 

  
نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٢
تگ ها :

 

  
نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٢
تگ ها :

 

 

  
نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ۱:۱٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٢
تگ ها :

سايت های مفيد

سايت های مفيد

در صورت تمایل به معرفی سایت خاصی در زمنه هوافضا با email زیر با من تماس بگیرید.

E_sadreddin@hotmail.com
آشنايی با متور جت
www.persianjet.com
سايت سازمان ناسا
www.nasa.gov

آشنايی با طراحی هواپيما

www.aircraftdesign.com

 شرکت بوئنگ

www.boeing.com

مشخصات هوا پيماهای تجاری و نظامی

www.aerospaceweb.org

کارخانه هوايما سازی هسا

www.hesaco.com

کارخانه هوايما سازی درنا

www.hfdorna.com

 

وب بلاگ ها

 

http://ihuaerospace.persianblog.ir/

دانشجویان کارشناسی هوافضای ورودی 81

 

http://aerospaceclub.persianblog.ir/

آشنایی با مشخصات هوا پیما های جنگنده

 

http://modelair.persianblog.ir/

مدلسازي هواپيما

 

http://theflightclub.persianblog.ir/

 دانشگاه مالک اشتر

 

در صورتی که وب بلاگی در مورد هوافضا یا موضعات مربوط دارید پیام بگذارید تا در لیست وارد شود.

 اين هم تعدادی کتاب مفيد که آقای حسينی فرستادند

کد

كتاب  

قيمت به تومان

1

پايداري و كنترل پرواز

2200

2

بالگردان و نحوه پرواز آن

1500

3

آيرودينامك به زبان ساده (مصور )

2250

5

مقرارت هواپيمايي

1500

7

دايره المعارف پرواز(راهنماي پروازگران)

4500

8

راهنماي جزئيات هواپيما

1000

9

آيرودينامك براي مهندسان

3000

10

آموزش خلباني شخصي

3000

11

پرواز

1000

22

طراحي هواپيما

3400

24

پرواز تا بي نهايت

1500

     27

مباني آئروديناميك

2500

28

ساختمان هواپيما

1500

30

مقدمه اي بر پايداري استاتيك طولي هواپيما

1500

32

راهنماي شبيه ساز پرواز ( مايكرو سافت )

1500

33

فرهنگ مصور فضا همراه با تصاوير رنگي

2000

34

اصول و مباني طراحي هليكوپتر

750

38

اير شو كيش 2002

500

53

آشنايي  با پرواز

2600

54

ديناميك پرواز اجسام صلب

1800

65

زهكشي

1500

66

آلياژهاي سبك ( آلومينيم، منيزيم، تيتانيوم )

2000

67

آيروديناميك هليكوپتر

1500

68

مقدمه اي بر مكانيك سيالات

3000

72

مقدمه اي بر مكانيك شكست اجسام

1350

76

آشنايي با پرواز (جلد دوم)

2600

84

الکتريک هواپيما

2200

89

بشقاب پرنده واقعی است

2200

91

آشنايی با هواپيما

3000

99

سيستم های راديويی ( جلد دوم )

800

101

فرهنگ لغات فنی و هواپيمايی

3500

102

چگونه هواپيماهای مدل قابل پرواز بسازيم ؟

600

117

معرفي مجمعه بلوکهای هوا فضا

1400

119

اصول و مفاهيم پرواز

2200

123

هواپيما ( مجموعه طراحی شده برای سرعتهای بالا ) نوجوانان

900

  
نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :

لغات کار بردی هوافضا

معنی فارسی
( توضیحات) معادل فارسی ( انگلیسی )
کلمه/عبارت/اصطلاح
ردیف
تغییرات سرعت نسبت به زمان شتاب
acceleration 1.
هواپیمای با مانور پذیری بالا acrobatic airplane 2.
شهپر aileron 3.
اعم از بالن ،هواپیما، هلکوپتر وسایل پرنده aircraft 4.
ارتفاع از سطح دریای آزاد ارتفاع altitude 5.
زاویه بین وتر بال و جریان هوا

زاویه حمله angle of attack 6.
نزدیک شدن به باند فرود گاه تقرب approach 7.
نسبت طول بال به وتر میانگین نسبت منظری aspect ratio 8.
تا ارتفاع 1000 کیلومتر از سطح زمین
جو بالا زمین atmosphere 9.
محور axe 10.
تقارن محوری axial symmetry 11.
لایه ای از جریان سیال که به سطح جسم چسبیده و سرعت ان صفر می باشد لایه مرزی boundary layer 12.
هواپیمای تجاری business aircraft 13.
هواپیما هایی که دم افقی آن جلوی بال اصلی است

دم جلو canard 14.
ضریب پسا Cd 15.
خطی که از لبه حمله به لبه فرار امتداد دارد

وتر بال chord 16.
ضریب برا Cl 17.
محفظه ای که پشت کمپرسور در موتورهواپیما قرار دارد

محفظه احتراق combustion chamber 18.
موادی که از الیاف کربن و شیشه تهیه میشود مواد مرکب composite materials 19.
نوعی پره که فشار را افزایش و سرعت کاهش می یابد کمپرسور compressor 20.
دم معمولی conventional tail 21.
مختصات coordinates 22.
ناشی از مقاومت هوا

نیروی پسا drag 23.
پایداری دینامیکی dynamic stability 24.

علم دینامیک dynamics 25.
کل سازه دم empennage 26.
مداومت پروازی بر حسب زمان endurance 27.
Federal Aviation regulation قوانین هوایی فدرال FAR 28.
ممکن feasible 29.
وسیله ای که در قسمت لبه فرار بال قرار دارد و با تا ثیر بر روی وتر بال نیروی برا را افزایش میدهد


برا افزا Flap 30.
جدایی جریان هوا flow separation 31.
جریان روان free stream 32.
مصرف سوخت fuel consumption 33.
ناشی از زمین جاذبه gravity 34.
جایرو gyroscope 35.
دم افقی horizontal tail 36.
بالا تر از ماخ5 ماوراء صوت hyper sonic 37.
غیر لزج in viscid 38.
شیب inclination 39.
به موادی گویند که دارای چگالی ثابت هستند تراکم ناپذیر incompressible 40.
فرایند با انترپی ثابت ایزنتروپیک isentropic 41.
ناشی از سرعت جسم انرژی جنبشی kinetic energy 42.
لبه حمله بال leading edge 43.
ناشی از اختلاف فشار بین زیر و روی بال نیروی برا lift 44.
طولی longitudinal 45.
گردش180 درجه حول محور عرضی چرخش loop 46.
سرعت جسم نسبت به سرعت صوت عدد ماخ mach number 47.
نظامی military 48.
محل افزایش سرعت و کاهش فشار درانتهای موتور

نازل nozzle 49.
موتور پیستونی piston engine 50.
گردش حول محور عرضی pitch 51.
وسیله اندازه گیری سرعت لوله پیتوت pitot tube 52.
ملخ propeller 53.
پیشرانش propulsion 54.
موتور بدون توربین و کمپرسور رم جت ram jet 55.
گردش حول محور طولی

غلط roll 56.
محل جدا شدن جریان از روی بال واره نقطه جدا یی separation point 57.
هنگام عبور از ماخ یک به وجود می آید موج ضربهای shock wave 58.
اصتکاک سطح skin friction 59.
با افزایش پسا سرعت را کاهش می دهد سرعت گیر spar 60.
نوعی سقوط همراه با چرخش چرخش spin 61.
واگرایی پیچشی spiral divergence 62.
جدا شدن جریان از روی بال واماندگی stall 63.
ناشی از حرکت رندم مولکولها فشار استاتیکی static pressure 64.
پایداری استاتیکی static stability 65.
حالت عدم وابسته به زمان steady state 66.
کمتر از یک ماخ زیر صوت subsonic 67.
مجموع فشار دینامیکی و استاتیکی فشار کل total pressure 68.
لبه فرار trailing edge 69.
جابه جایی transition 70.
حول صوت transonic 71.
مصرف ویژه سوخت TSFC 72.
نوعی توربو جت توربو شفت turbo shaft 73.
تربو جت با فن توربوفن turbofan 74.
جت ملخی turboprop 75.
سرعت velocity 76.
عمودی vertical 77.
لزج viscous 78.
تونل باد wind tunnel 79.
محل اتصال بال به بدنه ریشه بال wing root 80.

نوک بال wing tip 81.
گردش حول محور عمودی yaw 82.
  
نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٢
تگ ها :

 

 

  
نویسنده : احسان صدرالدين ; ساعت ۳:٥٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ آبان ،۱۳۸۱
تگ ها :